Nicosia
  22486197
22485280
  Larnaca
  24665598
 
  Limassol
  25347829
25370730
  Nicosia
  22423783
22679046
  Nicosia
  22427390
 
  Nicosia
  22673366
22676589
  Nicosia
  22665643
22665380
  Nicosia
  25679867
25679040
  Nicosia
  22813444, 22339235
 
  Nicosia
  22452800
22768824
  Nicosia
  22313339
22313346
  Nicosia
  22667112
22667187
  Nicosia
  22532111
22354622
  Nicosia
  22357272
22354638
  Nicosia
  22377815
22376164
  Nicosia
  22870187
22870077
  Nicosia
  22458717
22458718
  Nicosia
  22422952
22314875
  Nicosia
  22865000
22865001
  Nicosia
  22334346
22338303
  Nicosia
  22452737
22452775
  Nicosia
  22337433
22339286
  Nicosia
  22498765
22498931
  Larnaca
  24655508